Historia Stowarzyszenia

W 1914 roku wybuchła wojna, która wstrząsnęła porządkiem Europy i całego świata. Polsce po 123 latach przyniosła niepodległość. Polacy brali czynny udział w działaniach wojennych w ramach armii trzech mocarstw rozbiorowych. W Galicji zmobilizowano 810.000 ludzi przyznających się do narodowości polskiej, z których ok. 90.000 poniosło śmierć w walkach lub zginęło z odniesionych ran.
Aby ocalić pamięć o Polakach biorących udział w I Wojnie Światowej w oddziałach armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej zawiązaliśmy w 2002 roku Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im Księcia Kinsky’ego. Pułk ten został zorganizowany we Lwowie i przeniesiony do Twierdzy Przemyśl gdzie stacjonował w koszarach przy obecnej ulicy Mickiewicza (teren Hali Sportowej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej). W Pułku tym walczyło (wg różnych danych) 25-30% Polaków.

Statusowe cele Stowarzyszenia

Ochrona zabytków architektury militarnej na terenie Galicji

Upowszechnianie wiedzy o historii Twierdzy Przemyśl - dziedzictwa kultury wielu narodów

Ochrona cmentarzy wojennych z I Wojny Światowej

Popularyzowanie tradycji wojskowych przez formowanie oddziałów historycznie umundurowanych i uzbrojonych

Poszukiwanie pamiątek z okresu I Wojny Światowej

Prowadzenie instytucji muzealno-ekspozycyjnych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią Polaków w okresie I Wojny Światowej do współpracy