Członkowie i nabór

Zarząd Stowarzyszenia

Krzysztof Kopański

Prezes

Jacek Wiarski

Wiceprezes

Piotr Bacza

Skarbnik

Agata Siwak

Sekretarz

Wacław Górniak

Członek

Komisja Rewizyjna

Piotr Zybiński

Krzysztof Gregier

Członkowie Stowarzyszenia

Martin Foley

Paweł Grudziński

Adam Kapes

Mariusz Lewicki

Łukasz Miara

Maciej Miara

Sebastian Łuc

Marcin Paśko

Paweł Rabski

Jerzy Śliwa

Nabór do Stowarzyszenia

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych historią i promocją regionu do czynnego działania w naszych szeregach. Można też być członkiem sympatykiem, wspierającym corocznymi składkami nasze stowarzyszenie.

Proszę się zapoznać z podstawowymi zasadami przyjmowania nowych członków:

I
Członkiem stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
II
Kandydat składa podanie w formie pisemnej (deklaracja członkowska) do zarządu stowarzyszenia, który podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków stowarzyszeniana .
III
Wypełnioną deklarację prosimy wysłać na nasz adres, dziękujemy i zapraszamy