Wydobycie elementów podstawy wieży pancernej z fortu IX Brunner i przeniesienie ich na fort XV Borek

14.04.2009