Podróż historyczna do Fortu XV Borek

W Sobotę 24 marca miała miejsce podróż historyczna do Fortu XV Borek. Uczestniczyli w niej kapelani wojskowi, obrzędu �a�i�skiego o. ppkk Andrzej Gut i obrzędu prawosławnego mjr Jerzy Mokrauz, grupa żołnierzy z polsko-ukraińskiego batalionu się, harcerze 21 PDH oraz uczniowie szkoły podstawowej nr 15.
Odbyła się modlitwa ekumeniczna ku pamięci 92 rocznicy polegających w walkach o twierdzę. Następnie przy ognisku poszczególne grupy prezentowały swoją wiedzę w konkursie oraz sprawność w pokazach musztry oraz procedur interwencyjnych.
   Na Zakończenie zwycięzcy oraz uczestnicy pokazów zostali uhonorowani nagrodami i pamiątkowymi dyplomami przez dowódców 3 Historycznego galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. ks. Kinskye’ego.