Dni fajki

Dni fajki odbywają się corocznie w Przemyślu gdy� tutaj jest stolica Polskiej fajki. Fajki zaczęto produkować w Przemyślu w latach 70 XIXw. Pracowało tu wówczas 70 fajkarzy, głównie na użytek żołnierzy Twierdzy i całego cesarstwa. Działała tu m.in. sławna wytwórnia Wincentego Swobody z Czech. Dzisiaj wytwórni jest tu 11 a najsławniejsze z nich to wytwórnia Ludwika Walata produkująca od lat 20 XXw i wytwórnia Br�g Zbyszka Bednarczyka. W Przemyslu znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Fajek, w którym można zobaczyć fajki gliniane, porcelanowe, drewniane, długie i krótkie tzw “marszowe”, najstarsze pochodzą z XVIIw. niektóre są bogato zdobione jak np. biedermeierowska fajka w kształcie głowy damy w kapeluszu czy w kształcie głowy konia (podobną palić Bohdan Chmielnicki). Większość żołnierskich fajek zdobiła podobizna cesarza Franciszka Józefa – można je zobaczyć w “Muzeum Twierdzy Przemyskiej”. Duża część naszej kolekcji to rękodzieło samych żołnierzy odbywających służbę w najdalej wysuniętej na wschód twierdzy cesarstwa austo-węgierskiego.